Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR) se ve svém portfoliu už mnoho let zabýva preventivními programy, mezi které patří podpůrná léčba u respiračních onemocnění. A právě léčebně ozdravné pobyty, které klienti ZP MV ČR už nyní registrují pod zkratkou „LOP“, se pojišťovně velice osvědčily. Klimatoterapie ve Vysokých Tatrách přináší vynikající pozitivní účinky preventivní léčby respiračních onemocnění.


Léčebně ozdravné pobyty vychází především z faktu, že při léčbě dýchacích cest je kromě medikamentózní léčby velmi důležitá i léčba klimatická. Účinná bývá, když se dítě nachází v podnebí, které je svou nadmořskou výškou odlišné od toho domácího. A právě proto je pro léčebně ozdravné pobyty z hlediska klimatoterapie prioritou relevantní nadmořská výška. A to jak při klimatické prevenci a léčení pacientů se specifickými onemocněními plic a průdušek (bronchiální astma, chronická bronchitida a alergická rýma) , tak při klimatické prevenci a léčení nespecifických onemocnění.


Ideální poloha pro léčbu onemocnění dýchacích cest se nachází v nadmořské výšce kolem 1000–1500 metrů. Využíva sa zde výhod vysokohorského klimatu, zahrnují dostatek slunečního svitu, pozitivní intenzitu ultrafialového záření, snížený parciální tlak CO2, snížený výskyt negativních ionů a snížený obsah aerosolu v ovzduší. Fyziologické účinky vysokohorského klimatu stimulují lidský organismus, přičemž je důležité, že takový vliv je nenásilný a uplatňuje se v průběhu celého pobytu. Tak nastává pozvolné přeladění a otužení organismu, což má velký význam právě při chronických onemocněních dýchacích cest.


Klimatická léčba na léčebně ozdravných pobytech probíhá také v kombinaci s léčebným tělocvikem a pohybovou aktivitou – turistické vycházky k tatranským chatám, vodopádům, plesům. Tím se vytvářejí optimální podmínky i pro stimulaci imunity u onemocnění dýchacích cest. Klimatoterapie ve Vysokých Tatrách je o to účinnější, protože využívá příznivých klimatických podmínek a především přírodních benefitů ve formě horské flóry s výrazným zastoupením kosodřevinných silic v ovzduší.